Bình khí hiệu chuẩn Calgaz dành cho thiết bị đo khí

Bình khí hiệu chuẩn – Non-refillable Cylinder Tại sao cần khí hiệu chuẩn Calgaz Tất cả những thiết bị dò khí là những thiết bị dùng để so sánh dư liệu và thường dễ bị trôi chỉ số, điều này dẫn tới việc kiểm tra nồng độ đúng của khí không chính xác như ban đầu. Những tác động này có thể được hạn chế tới mức tối thiểu nhưng không thể nào triệt tiêu hoàn toàn, kể cả khi đã trải qua hàng loạt ứng dụng về việc hiệu chuẩn cũng như những quá trình bảo quản, song song với đó là hướng dẫn và khuyến cáo của các Nhà Cung Cấp. Đối với những thiết bị dò khí, hiệu chuẩn là quá trình đơn giản và tương đối phổ biến khi mà điểm Zero và thang...

Continue reading